Danh mục: Cung ứng lao động

Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Xưởng

Cung cấp lao động phổ thông

Dịch vụ cung cấp lao động phổ thông là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp. Cần số lượng lớn lao động phổ thông, nhân sự trong một khoảng thời gian. Do yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh khi mà bộ phận nhân sự nội bộ không thể thu hút. Mặt…
Read more

Công ty cung ứng lao động

Mục đích của dịch vụ cung ứng lao động nhằm đáp ứng sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định. Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm…
Read more

Cung ứng nhân sự

Đội ngũ chúng tôi hiểu rằng, chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều khác biệt. Vì thế dịch vụ thầu nhân lực và cung ứng nhân sự của chúng tôi được thiết kế. Để đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt của quý khách. Với những hiệu quả đã được kiểm chứng và…
Read more