Cung cấp lao công

Cung cấp lao công cho trường học, bệnh viện, nhà xưởng. Là một dịch vụ chiếm ưu thế cạnh tranh của công ty AHS 24H Service trong nhiều năm qua. Chúng tôi cung ứng dịch vụ cung cấp lao công với giá rẻ, bảo đảm nhân viện có mặt trong lúc làm việc. Không thiếu…
Read more