Mài sàn bê tông

Mài sàn bê tông lộ đá là sử dụng máy mài sàn bê tông để mài sàn bê tông. Bóc đi lớp xi măng bề mặt, lộ ra lớp đá cốt liệu bên dưới. Các cấp độ mài sàn bê tông lộ đá bao gồm lộ đá mi, lộ cát, lộ cốt liệu hoàn toàn.…
Read more