Tag Archives: cung cấp tạp vụ

Cung cấp tạp vụ

tạp vụ

Trong một tổ chức, các bộ phận chính thường tập trung vào nhiệm vụ chính cốt lõi của mình. Như sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ và công việc phụ trợ không thể bị bỏ qua. Đây là lúc cung cấp tạp vụ trở nên […]